“Αθλητισμός για την Κλιματική Δράση” – UNFCCC

Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι η Ακαδημία μας συμμετέχει στην πρωτοβουλία “Αθλητισμός για την Κλιματική Δράση” της UNFCCC (Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή) υπογράφοντας το πλαίσιο δράσης για τον αθλητισμό για το κλίμα. Η πρωτοβουλία “Sports for Climate Action” καλεί τους αθλητικούς οργανισμούς να αναγνωρίσουν τη συμβολή…

περισσότερα