“Αθλητισμός για την Κλιματική Δράση” – UNFCCC

Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι η Ακαδημία μας συμμετέχει στην πρωτοβουλία “Αθλητισμός για την Κλιματική Δράση” της UNFCCC (Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή) υπογράφοντας το πλαίσιο δράσης για τον αθλητισμό για το κλίμα.

Η πρωτοβουλία “Sports for Climate Action” καλεί τους αθλητικούς οργανισμούς να αναγνωρίσουν τη συμβολή του αθλητικού τομέα στην κλιματική αλλαγή και την ευθύνη μας να αγωνιστούμε για την ουδετερότητα του κλίματος για έναν ασφαλέστερο πλανήτη.

Σύμφωνα με τις πέντε βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στο Πλαίσιο και τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, η Ακαδημία μας θα προσπαθήσει για:

1) την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης·

2) τη μείωση των συνολικών κλιματικών επιπτώσεων από τον αθλητισμό·

3) την εκπαίδευση για την κλιματική δράση·

4) την προώθηση βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης               και

5) την προώθηση της δράσης για το κλίμα μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας.

Το 2019, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τζούντο, η Ακαδημία μας με παρότρυνση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο έδειξε τη δέσμευσή της φυτεύοντας συμβολικά μια Ελιά.

Μέσα από τον αθλητισμό και τις πράξεις μας μπορούμε να δώσουμε πολλά παραδείγματα για να κάνουμε τον κόσμο και τον πλανήτη μας καλύτερο!